Kurs instruktora SYSTEMA

Zapraszamy na pierwszy w Polsce kurs instruktorski ze specjalizacją:

       

INSTRUKTOR SYSTEMY

 

CelemKURSU INSTRUKTORA SYSTEMY, będzie uzyskanie przez uczestnika wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych do prowadzenia zajęć indywidualnych i grupowych w zakresie rosyjskiego systemu walki SYSTEMA zgodnie z programem nauczania przyjętym przez organizatora kształcenia Polską Federację Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki (na podstawie § 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej,  i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. nr 31 z dnia 27 lutego 2006 r., poz. 216).

W związku z powyższym osoba, która ukończy kurs będzie uprawniona do samodzielnego prowadzenia pracy dydaktycznej z dziećmi i dorosłymi w zakładach pracy i stowarzyszeniach, a także w ramach własnej działalności gospodarczej, zgodnie z programem organizacji SYSTEMA POLAND, przyjętym przez Polską Federację Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki.

Po ukończeniu KURSU uczestnik otrzyma zaświadczenie, uprawniające do prowadzenia zajęć w charakterze instruktora Systemy.

 

Kandydaci na kurs muszą spełnić następujące kryteria:

 1. Mieć ukończone 18 lat
 2. Oświadczenie o braku przeciwwskazań lekarskich do udziału w kursie instruktorskim
 3. Wypełnić kartę zgłoszenia na kurs
 4. Wpłacić przelewem opłatę/zaliczkę do 15 kwietnia 2013r  w wysokości 500 zł

Na konto  mBank :  74 1140 2004 0000 3502 5334 9594

Tytułem : KURS INSTRUKTORA SYSTEMY  Marek Talarek

 1. Uiścić opłatę członkowską 100 zł tytułem : Opłata Członkowska

Na konto : Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki

04-852 Warszawa, ul. Patriotów 247 na konto:

           Alior Bank SA, ul. Nowogrodzka 21, Warszawa
           30 2490 0005 0000 4500 4645 3623

           - okazać potwierdzenie przelewu przed rozpoczęciem kursu

 

PROGRAM 

Teoria

 1. Historia i rozwój Systemy w Polsce i na świecie
 2. Opanowanie podstawowych zasad teorii i metodyki nauczania Systemy
 3. Techniki walki wręcz i ich zastosowanie w Systemie
 4. Rozwijanie umiejętności motorycznych oraz kształtowanie sprawności ruchowej
 5. Nauczanie specyficznych elementów technicznych Systemy
 6. Planowanie i organizacja pracy instruktora
 7. Rola instruktora Systemy na zajęciach
 8. Bezpieczeństwo i higiena pracy
 9. Pierwsza pomoc przedmedyczna

Praktyka

1. Rozgrzewka

    - znaczenie rozgrzewki, rodzaje i dobór odpowiednich ćwiczeń

    - znaczenie i charakterystyka ćwiczeń ogólno rozwojowych w poszczególnych

      grupach wiekowych dostosowanych do warunków fizycznych uczestników.

2. Motoryka jako element podnoszący bezpieczeństwo i skuteczność treningu.

3. Nauka form i ćwiczeń przygotowawczych do uprawiania Systemy.
    - poruszanie się, pady, ćwiczenia elastyczności i plastyczności ciała, ćwiczenia

     siłowo- wzmacniające, trening oddechowy.
4. Podstawowe uniki, zejścia z linii ataku, przejmowanie energii atakującego.
    - ćwiczenia relaksacyjno-medytacyjne
5. Nauka zadawania uderzeń ręcznych i nożnych, kombinacje.
    - ćwiczenia oddechowo-energetyczne
6. Obrona przed uderzeniami ręcznymi i kopnięciami.
    - trening uwzględniający kilku przeciwników.
    - kompleksowy trening relaksacyjno-medytacyjny
7. Trening w parterze, obrona i kontratak.
    - ćwiczenia na koncentrację w praktyce
8. Obrona przed atakiem przeciwnika uzbrojonego w nóż i inną broń białą
    - trening intuicyjny
9. Szokingi w Systemie. Testy twardości i trening siły uderzeń.
    - trening wewnętrzny uwzględniający pracę z energią
10. Trening w terenie i analiza nabytych umiejętności
11. Podsumowanie nabytych umiejętności. Omówienie form współpracy i

      podnoszenia umiejętności. Egzamin końcowy, wręczenie zaświadczeń.

Miejsce:

Sala Gimnastyczna przy budynku MARCEL ul. Prymasa St. Wyszyńskiego 11

05-220 Zielonka k/ Warszawy

 

Termin:

Spotykamy się 19 kwietnia o godz. 18:00

Kończymy 21 kwietnia o godz. 15:00

Możliwość noclegu na Sali gimnastycznej - jest łazienka z prysznicem.

 

Inwestycja : 1100 zł plus opłata 100 zł do PFDSiSW

Informacja i zapisy: Marek Talarek 739098871 

Instruktorzy prowadzący kurs : Zbigniew Syc, Marek Talarek, Konrad Irla, MariuszFabijański, Paweł Marczykowski.

O nas

Sistema to rosyjski system walki stworzony na potrzeby wojska, jednostek specjalnych, agentów ochrony najwyższego szczebla itd. Rosyjskie źródła utrzymują, iż Sistema ma swoje korzenie w tradycji, kulturze i folklorze Rosji oraz jej krajów peryferyjnych, jednak do tezy tej, należy się odnosić ze zdrową rezerwą.

Dziedziną mającą główny wpływ na rozwój teorii systemy była biomechanika ruchu człowieka, a zwłaszcza Teoria Zręczności Bernsztajna....